Wie we zijn

BeachLeeuwarden is een initiatief van Leeuwarder volleybalverenigingen Leevoc en VC058. Op 31 januari 2015 sloegen we de handen ineen om samen beachvolleybal aan te bieden in Leeuwarden en omstreken. BeachLeeuwarden is een commissie die valt onder beide verenigingen. Maar ook beachers die geen lid zijn van Leevoc of VC058 zijn van harte welkom. Woonachtig zijn in Leeuwarden is ook zeker geen voorwaarde!

Bij het opzetten van beachvolleybal heeft BeachLeeuwarden het volgende ontwikkelpad voor ogen:

  1. Verlenging van het indoorseizoen, door trainingen in juni, juli en eventueel eind augustus tot medio september aan te bieden;
  2. Meerdere toernooien te (laten) organiseren in de zomermaanden, waarbij op termijn ook landelijke cycli Leeuwarden kunnen aandoen;
  3. Buitencompetitie in Friesland starten: samen met andere verenigingen een Friese beachcompetitie starten (naast de al gehouden landelijke cyclus).

BeachLeeuwarden is gevestigd op sportpark Nijlân, direct bij de hoofdingang. Hier ligt een multifunctioneel beachveld dat ruimte biedt voor maar liefst vijf volleybalvelden. naast het veld staat een garagebox voor opslag van alle spullen. Palen, netten, belijning, antennes en ballen zijn standaard aanwezig en beschikbaar voor de leden. Op de locatie is een keukentje met tappunt en toilet aanwezig. We zijn van alle gemakken voorzien.

 

Hoe het ontstond

In oktober 2013 vond een eerste verkennend gesprek plaats tussen Leevoc en VC058 over het opzetten van beachvolleybal in Leeuwarden. Beide verenigingen merkten dat steeds meer van hun leden het zaalseizoen verlengden op het zand. Het zou toch mooi zijn als je dit als verenigingen meer kunt faciliteren door ook beachvolleybaltrainingen aan te bieden?! Een eerste inventarisatie onder de leden leverde positieve resultaten op.

Tot onze verrassing werden we in december van dat jaar benaderd door de BV Sport, verhuurder van sporthallen en –velden in de gemeente Leeuwarden. In overleg met de gemeente wilden zij sportpark Nijlân verfraaien met een beachveld. Aan ons de vraag of daar animo voor was. Van deze plotselinge kans hebben we dankbaar gebruik gemaakt.

Het beachveld moest multifunctioneel worden zodat er ook andere beachsporten op beoefend konden worden. Wij kregen de opdracht mee een korte notitie op te stellen om de animo te onderbouwen en aan te geven hoe wij de exploitatie voor ons zagen. Vele gesprekken met scholen en sportverenigingen later, lag er begin maart 2014 een notitie bij de gemeente. Drie weken later bereikte ons het verlossende woord dat de notitie positief was ontvangen en de aanleg nog dat voorjaar van start zou gaan. Helaas was de planning net te krap om in de zomer van 2014 los te kunnen. Maar een jaar later hebben we BeachLeeuwarden dan toch kunnen lanceren.