Stichting Sportwijk Nijlân

Logo Stichting Sportwijk NijlânBeachLeeuwarden heeft zich aangesloten bij Stichting Sportwijk Nijlân. Dit is een samenwerkingsverband van sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. Doelstelling van de stichting is om door middel van met name vernieuwend sportaanbod zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport. Daarnaast wil Sportwijk Nijlân een leerwerkplaats zijn voor studenten van de Leeuwardense (sport)opleidingen om de kwaliteit van het sportaanbod voortdurend te kunnen verbeteren. Het project ‘Stichting Sportwijk Nijlân’ is erop gericht uiteindelijk de ontplooide activiteiten een structureel karakter te geven binnen de verenigingen.

Stichting Sportwijk Nijlân en BeachLeeuwarden organiseerden onder andere:

De stichting is net als BeachLeeuwarden nog volop in ontwikkeling. Meer informatie vind je op www.sportwijknijlan.nl en via de Facebookpagina.